ISO 9001 : 2008

Якість

Маючи високий виробничий потенціал, діяльність Підприємства спрямована на створення конкурентоспроможної продукції та максимально повне задоволення потреб клієнтів.

Підприємство приділяє велику увагу питанням вдосконалення технологій штанцювання, виробництва штанцформ, а також якості матеріалів, що використовуються в їх виробництві. Причому, поряд з підвищенням якості упаковки, не менше актуальною є задача підвищення економічної віддачі від експлуатації штанцформ. Основними напрямками робіт в рамках цього завдання є:

  • скорочення часу налаштування при запуску тиражу,
  • збільшення тиражестійкості штанцформ,
  • підвищення реальної продуктивності штанцевальних машин.

У 2014 році ТОВ «Новоформ» успішно завершило сертифікацію системи менеджменту якості на основі міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.